Tarieven

Er wordt gewerkt met lesblokken. Voordat je je definitief inschrijft, kun je eerst een proefles volgen. De proefles dient aan het einde van de les contant betaald te worden. Wanneer je interesse hebt om yogalessen te blijven volgen, kun je je definitief inschrijven aan het begin van het lesblok. Je kunt hierbij kiezen tussen een minimum en maximum aantal af te nemen lessen. Instromen wanneer het lesblok al is begonnen is mogelijk mits er plek is. Je betaalt dan het aantal resterende lessen van het betreffende lesblok. Er kunnen achteraf geen lessen ingehaald worden of meegenomen worden naar een volgend lesblok. Met het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Zon Yoga. Omdat de plaatsen per les beperkt zijn, kan het gebeuren dat er niet direct plaats is. Er bestaat de mogelijkheid om je naam te laten noteren op een wachtlijst. Zodra er plek is, word je hierover geïnformeerd.

Prijzen Hatha Yoga

Proefles (contant af te rekenen): € 10,-

Lesprijs in blok minimaal € 11,- en maximaal € 12,- afhankelijk van het aantal af te nemen lessen per lesblok.